Podstawa leczenia w HFrEF | Novartis | serwis dla lekarzy

Aktualna ChPL

Entresto® (sakubitryl/walsartan) - Podstawa leczenia w HFrEF1-5*

Entresto jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem receptora angiotensyny i neprylizyny (ARNI). Produkt wskazanym do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu objawowej, przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową.

Efekt terapeutyczny już w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia leczenia3

W badaniu PIONEER-HF wykazano wpływ Entresto na zmniejszenie stężenia NT-proBNP już w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia terapii. Redukcja ta była wyższa o 29% w stosunku do inhibitora konwertazy angiotensyny. Badanie obejmowało aż 34% pacjentów z nowo rozpoznaną HFrEF3.

Entresto® zamiast ACE-I w szpitalu to szybki efekt działania i lepsza ochrona pacjenta z HFrEF3*

Entresto® lepiej zabezpiecza pacjentów przed zgonem z przyczyny sercowo-naczyniowej oraz rehospitalizacją z powodu niewydolności serca w stosunku do inhibitorów konwertazy angiotensyny aż o 42%. 

Inicjacja terapii Entresto® w szpitalu jest bezpieczna i dobrze tolerowana3

Entresto® jest lekiem o porównywalnym profilu bezpieczeństwa do inhibitorów konwertazy angiotensyny. Inicjacja jest bezpieczna i dobrze tolerowana przez pacjentów. 

Entresto® zamiast ACE-I w szpitalu to**:

 

* HFrEF – niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową

** Po uzyskaniu stabilności hemodynamicznej podczas hospitalizacji z powodu ostrej zdekompensowanej niewydolności serca zgodnie z kryteriami włączenia do badania PIONEER-HF.

*** CV - sercowo-naczyniowy

1. McMurray J.J. i wsp. N Engl J Med 2014; 371(11): 993-1004.

2. Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego Entresto®.

3. Velazquez E.J. i wsp. N Engl J Med 2019; 380(6): 539-548.

Seferovic P.M. i wsp. Clinical practice update on heart failure 2019:
pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2019; 21(10): 1169-1186.

5. Wachter R. i wsp. Eur J Heart Fail 2019;21(8): 998-1007.

6. Lewis E.F. i wsp. Circ Heart Fail 2017; 10(8): e003430.

7. Claggett B. i wsp. N Engl J Med 2015; 373(23): 2289-2290.

8. Morrow D. i wsp. Circulation 2019; 139(19): 2285-2288.

PL2102156411

Rating: 
0
No votes yet
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request