Mechanizm działania leku Entresto® | Novartis | serwis dla lekarzy

Aktualna ChPL

Mechanizm działania leku Entresto® (sakubitryl/walsartan)1

Entresto® posiada dwukierunkowym mechanizmem działania, którego unikatowość polega na jednoczesnym hamowaniu układu Renina-Angiotensyna-Aldosteron oraz wzmocnieniu układu peptydów antydiuretycznych.

Sakubitryl/walsartan jest kompleksem soli, który składa się z dwóch składników aktywnych:

  • sakubitrylu — proleku, dalej metabolizowanego do czynnego inhibitora neprylizyny 
  • walsartanu — blokera receptora AT1

 

Entresto® działa bezpośrednio na serce, przywracając jego strukturę i czynność1,2,6,7

 

Pełny mechanizm działania1

Skojarzenie sakubitrylu/walsartanu charakteryzuje się mechanizmem działania właściwym dla blokera receptora angiotensyny i inhibitora neprylizyny poprzez jednoczesne hamowanie neprylizyny (obojętnej endopeptydazy; NEP) za pośrednictwem LBQ657, aktywnego metabolitu proleku sakubitrylu oraz poprzez blokowanie receptora angiotensyny II typu 1 (AT1) przez walsartan. Unikalne korzyści dla układu s-n u pacjentów z NS wynikające ze stosowania sak/wal, przypisuje się blokowaniu NEP przez aktywny metabolit sakubitrylu (LBQ657), czego efektem jest wzrost stężenia peptydów natriuretycznych. Działanie NP polega na aktywacji związanych z błoną receptorów sprzężonych z cyklazą guanylową, co skutkuje zwiększeniem stężenia przekaźnika II rzędu, cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP), co może prowadzić do rozszerzenia naczyń, wydalania sodu z moczem i diurezy, zwiększenia wskaźnika przesączania kłębuszkowego i przepływu krwi przez nerki, zahamowania uwalniania reniny i aldosteronu, zmniejszenia aktywności układu współczulnego oraz działań zapobiegających przerostowi i włóknieniu. Walsartan hamuje niekorzystne działanie angiotensyny II na układ sercowo-naczyniowy i nerki poprzez selektywną blokadę receptora AT1, a także hamuje uwalnianie aldosteronu zależne od angiotensyny II. Zapobiega to długotrwałej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron, która mogłaby spowodować zwężenie naczyń, zatrzymanie sodu i płynów przez nerki, aktywację wzrostu i proliferacji komórek, a w konsekwencji nieprawidłową przebudowę układu sercowo-naczyniowego.

AT1 - angiotensyna II typu 1 (ang. angiotensin II type 1)

* HFrEF – niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową

1. Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego Entresto®.

2. McMurray J.J. i wsp. N Engl J Med 2014; 371(11): 993-1004.

3. Velazquez E.J. i wsp. N Engl J Med 2019; 380(6): 539-548.

4. Seferovic P.M. i wsp. Clinical practice update on heart failure 2019:
pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of the Heart Failure Association of
the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2019; 21(10): 1169-1186.

5. Wachter R. i wsp. Eur J Heart Fail 2019;21(8): 998-1007.

6. Lewis E.F. i wsp. Circ Heart Fail 2017; 10(8): e003430.

7. Claggett B. i wsp. N Engl J Med 2015; 373(23): 2289-2290.

8. Desai A.S. i wsp. Eur Heart J 2015; 36: 1990-1997.
9. Januzzi J.L. i wsp. PROVE-HF I JAMA 2019.

PL2102051775  02/2021

Rating: 
0
No votes yet
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request